TAK

Vi leder din takrenovering på rätt spår

Behöver du hjälp med att renovera taket? Vi är inriktade på projektledning av takrenoveringar med bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare som främsta kundgrupper. Vi hjälper dig att hitta en entreprenör som uppfyller dina önskemål och vad din fastighet behöver.

När du planerar för en omfattande takrenovering så är vi där för att stödja styrelsen genom att vara med genom hela projektet från början till slut. Vi agerar som en mellanhand mellan beställaren och entreprenören och tar hand om alla de detaljer som kan vara svåra att hantera på egen hand.


Takrenovering i Stockholm – vår arbetsmetod

  • Utredning. Vi undersöker noga vad som behöver göras och fastställer en budget för projektet.
  • Upphandling. Vi tar fram alla nödvändiga dokument för upphandling och skickar ut dem till potentiella entreprenörer.
  • Utförande. Vi leder byggmöten, för protokoll och övervakar projektet till dess att det är färdigt. Vi ser till att beställarens intressen beaktas när det gäller tid, ekonomi och kvalitet. För besiktningar anlitar vi oberoende besiktningsmän.

takrenovering fasadrenovering Stockholm

Vi ser till att taket håller tätt

Det är viktigt att ett tak håller tätt – oavsett ytskikt kan det behövas renoveras emellanåt. Står din fastighet inför en fasadrenovering och även taket är i behov av underhåll så kan det vara bra att lägga båda projekten i en entreprenad. På det sättet går det att spara på kostnader på bland annat byggnadsställningar, arbetskraft och material. Låt oss samordna och projektleda din takrenovering för bästa resultat och ekonomi!

Som professionella projektledare kan vi förenkla din takrenovering, oavsett om du är fastighetsägare eller representerar en bostadsrättsförening. Vi ser till att kostnaderna hålls under kontroll och att projektet utförs i tid. Med vår hjälp får du tillgång till erfarna och kunniga experter som minimerar riskerna vid renovering och ser till att budgeten hålls.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av en takrenovering, vi återkommer snart med ett offertförslag eller mer information.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på ditt takprojekt