Renovera fasaden
– vi är med hela vägen

Utredning – Upphandling – Utförande

Renovera fasaden
– vi är med hela vägen

Utredning – Upphandling – Utförande

Specialisten på fasadrenovering i Stockholm

Behöver du hjälp med att renovera dina husfasader i Stockholm? Fasadrenovering, fönsterrenovering, fönsterbyten, energibesparing och takrenovering hör till våra specialområden. Vi hjälper er hitta en entreprenör som passar era önskemål. De kan vara inriktade på såväl traditionella som moderna metoder beroende på vad fastigheten har för behov.

Vi är inriktade på projektledning av fasadrenovering och stambyten med bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare som främsta kundgrupper.

När du ska utföra en större fasadrenovering så är vi med och avlastar styrelsen genom att vara med genom hela projektet från ax till limpa. Vi fungerar som en länk mellan beställaren och entreprenören och hjälper dig med allt det där som det är svårt att hitta tid till.

Fastighetsrenovering Stockholm – så här arbetar vi

  • Utredning. Här tar vi reda på vad som behöver göras – och om det behöver göras – och till hur stor budget.
  • Upphandling. Vi tar fram upphandlingsunderlag som vi skickar ut till tänkbara entreprenörer.
  • Utförande. Vi håller i byggmöten, skriver protokoll och bevakar projektet till slutförande. Vi ser till beställens intressen när det gäller tid, ekonomi och kvalitet. För besiktningar tar vi hjälp av oberoende besiktningsmän. 

Vi är dessutom kunniga inom den juridiska processen och kan hjälpa din bostadsrättsförening med bygglovshantering och mycket annat inom det området.

Eftersom vi är ett projektledningsföretag och inte en entreprenör kan vi göra en saklig bedömning av vad som passar fastigheten. Vi arbetar främst med flerbostadshus, kontor och andra kommersiella byggnader.  Vi tar fram skräddarsydda lösningar för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och liknande aktörer.

Hör av dig via kontaktformuläret så återkommer vi inom kort.

Fasadrenovering enligt konstens alla regler

Vi ser till att du får en snygg och fräsch fasad som följer fastighetens befintliga arkitektur och som håller i många år framöver.

Fasaden hjälper inte bara till att skydda din fastighet, den är även en stor del av det estetiska intrycket. Därför är det viktigt att aldrig slarva med renoveringen, oavsett vilket material som sitter på fasaden. Vi bokar gärna in ett möte där vi sätter oss ner tillsammans för att titta på olika lösningar som är optimala för just din fastighet.

Vi har även erfarenhet av att arbeta med äldre fastigheter och kan projektleda byggnadsvårdsmässig fasadrenovering som respekterar byggnadens ålder och karaktär.

Vi arbetar med några av de största aktörerna på marknaden - fastighetsägare och bostadsrättsföreningar - och har nöjda kunder och samarbetspartners över hela Stockholm. Hör av dig om du vill att vi ska skicka över referenser på fasadrenoveringar som vi projektlett.

Fastighetens fasad är A och O

Förr eller senare kommer en putsad fasad att behöva en uppfräschning eller helt putsas om. Rörelser i marken, vibrationer från intilliggande vägar, väder och vind gör att ytan kan få sprickor och med tiden kan sjok börja lossna.

Det är viktigt att se till att en putsad fasad hålls i gott skick för att husets inre verkligen ska skyddas. Det är fasaden som ser till att ingen väta tränger in i väggarna och skadar strukturen.

Kontakta oss så hittar vi den perfekta lösningen och entreprenaden för din fastighet!

Borgar för en trygg levnadsmiljö

Ett ytterligare argument för att hålla ordning på sin fasad är säkerhet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att inga delar av fasaden lossnar och faller ner på gatan eller tomten nedanför. Det ser inte heller särskilt snyggt ut med sprickor eller bitar som saknas. Att renovera fasaden med jämna mellanrum är en investering som lönar sig då din byggnad kommer att hålla i många år och bibehåller sitt värde.

När vi söker efter en entreprenör för renovering av din fasad tänker vi alltid på vad som är bäst för din fastighet. 

Det är i de flesta fall också bättre att använda naturliga material. De låter fasaden andas även när temperaturen och luftfuktigheten förändras. Annars finns det risk för att färgen eller putsen flagnar av. Det är också skonsammare för miljön.

När du behöver en fasadrenovering i Stockholm tycker vi förstås att du ska höra av dig till oss. Vi har många års erfarenhet av att projektleda renovering, murning och även andra tjänster kopplade till husets yttre såsom fönsterrenovering. fönsterbyten, balkongrenovering och takomläggning. Vi kan också projektleda tilläggsisolering i samband med fasadrenoveringen, något som markant kan förbättra fastighetsekonomin.

Vanliga typer av fasadskador

Det är viktigt att åtgärda skador på husfasaden så snart de upptäcks. Det gäller oavsett vilken typ av fasad det handlar om, vilket klimat det utsatts för och vilka tidigare behandlingar som gjorts.

Har slitaget gått långt och skadeprocessen startat så kan skadorna öka snabbt med tiden. Därför är det av största vikt att göra regelbundna översyner av fasaden.

Tegelfasad

Tegel och fogar drar lätt åt sig vatten, vilket kan innebära frostskador som kan leda till sprickor. Detta innebär in sin tur ökad risk för mögelskador. Går det för långt så kan det utsätta människor för fara i och med att tegelstenar lossnar och faller ned på marken.

hus med tegelfasad

Putsad fasad

Även en putsad fasad kan dra åt sig vatten. Sättningar och rörelser kan bilda sprickor i putsen, som i sin tur kan leda till vatten som fryser och får frostsprängning som följd. 

hus med putsad fasad

Hör av dig oss så kan vi hjälpa dig med att besiktiga fasaden och genomföra en högkvalitativ fasadrenovering på ditt hus med långvariga resultat!

Fasadrenovering gör Stockholm vackert

Stockholm räknas som en av världens absolut vackraste städer och det är främst närheten till vattnet samt de äldre husen i kombination med de nyare som skapar denna bild av staden. Stockholm har nämligen i en väldigt hög grad lyckats få nyare hus att passa in med de äldre – något som annars visat sig vara ett problem i andra städer.

Dock krävs det arbete och framförallt då vid de äldre byggnaderna som tar mycket stryk av väder, vind och annat som sliter på exteriören. En äldre byggnad måste alltså då och då ses över och tas om hand – och detta gäller ju inte bara i Stockholm utan i hela världen.

Det som gör Stockholm så unikt i detta fall är att man verkligen gör detta och inte bara låter de gamla husen förfalla. Att ta vara på gamla byggnader är inte bara en kulturhistorisk gärning utan också klimatsmart då det innebär mindre nyproduktion. En fasadrenovering innebär att man ser över huset i fråga och putsar upp det, lagar det som behövs samt ger huset i fråga en ökad livslängd.

Ett viktigt yrke

De företag som specialiserat sig på just projektledning av fasadrenovering har alltså i Stockholm väldigt mycket arbeten och det är jobb som verkligen behövs – alla vill ju att Stockholm ska behålla sin plats som en av världens vackraste städer och här fyller alltså en sak som fasadrenovering en stor funktion.

Många tar detta för givet och det är också därför som många städer med en liknande historia som Stockholm inte alls har samma kvalitet på de äldre husen – man har där, helt enkelt, inte tagit en så viktig sak som fasadrenovering på allvar och inte sett farorna förrän det är för sent. Vi får alltså hoppas att Stockholm som stad fortsätter att ta detta på allvar och inte släpper på den inslagna vägen gällande just fasadrenovering. Det är, som sagt, ytterst viktigt.

Prestigefyllda uppdrag

Vi har bevisat oss som en av de ledande aktörerna inom projektledning av fasadrenovering i Stockholm. Med fokus på hög kvalitet, duktiga hantverkare, kunskap om både nya och äldre byggmetoder samt ett mervärde i form av andra tjänster för husens exteriör har vi lyckats vinna ett flertal prestigefyllda uppdrag. 

Vi kan givetvis lämna referenser från ett flertal flertal bostadsrättsföreningar och företag över hela Stockholm och även på andra orter i landet med allt från äldre till nyare fastigheter. Vi riktar oss både till större och mindre fastighetsägare som önskar renovera i samarbete med en erfaren aktör.

Varmt välkomna att höra av er om ni vill få kontaktuppgifter till våra tidigare kunder och varmt välkomna att anlita oss om ni vill få fasadjobbet utfört av en riktigt kunnig projektledare av fasadrenovering.

Fasadrenovering Stockholm – artiklar och nyheter

Här kan du läsa fler intressanta artiklar om fasadrenoveringar som utförs i Stockholm. Hela artikelsektionen når du här.

NOT: Artiklarna i denna sektion är skrivna av en extern part och ska inte ses som rådgivning från företaget som finns representerat på webbplatsen.

RSS

Klätterväxter på fasaden – fördelar och nackdelar

14 Sep 2023

Växter som slingrar sig längs ytterväggen kan vara snyggt men det kan också ställa till med problem. Klätterväxter på fasaden – fördelar och nackdelar. Olika typer av klätterväxter För att kunna reda ut vilka för- och nackdelar som finns med att ha klätterväxter slingrandes på fasaden är det viktigt att känna till dess egenskaper. Just [...]


Laga ruttet trä runt fönster och dörrar

23 May 2023

Det går att laga områden som ruttnat utan att helt byta ut listerna runt fönster och dörrar. Detta förutsätter att skadan inte är så omfattande att hela listen ruttnat. I så fall är det bättre att byta ut listerna mot nya. Nedan går vi igenom steg-för-steg hur du skall gå tillväga för att laga det [...]


Fasadändring – när behöver man bygglov?

21 Dec 2022

Bygglov behövs ibland när förändringar av fasaden ska göras på en byggnad. Här kan du läsa mer. Fasadändring – när behöver man bygglov? Byte av kulör på fasaden  Att måla om fasaden hör till för många husägare och för den som målar om i samma befintliga färg som tidigare behövs i regel inget bygglov. Den [...]


Bygga egen byggställning eller hyra?

27 Apr 2022

När det är dags för en fasadrenovering måste man alltid ha en ordentlig byggställning, särskilt om renoveringen sker på högre höjder än 2 meter ovan markytan. Antingen ser man till att bygga en egen byggnadsställning, eller så kan man hyra sin egen byggställning. Vilket som är bäst, beror på hur många gånger man räknar med [...]


Checklista bostadsrättsförening

2 Feb 2022

Det här är en checklista som går igenom sådant som en nybildad styrelse kan behöva se över och ta beslut om. Säkerhet Att de som bor i fastigheten skall kunna känna sig trygga är kanske ett av styrelsens absolut viktigaste uppdrag. Brandskydd Det är alltid bra att se över hur brandsäkerheten ser ut i fastigheten. [...]


Byta från puts till träfasad

10 Nov 2021

Många vill byta fasad på sina hus. Träfasad är den absolut vanligaste exteriören på hus i Sverige. Det är mindre komplicerat än vad man tror att byta från puts till träfasad men det kräver en del hårt arbete. Innan man byter måste man kolla upp så att man får byta fasad och färg på huset. [...]


Så mycket kan en fasadrenovering kosta

12 Oct 2021

Kostnad för fasadrenovering När man ska beräkna kostnaden för en fasadrenovering till exempel i Stockholm, brukar man räkna med ungefär allt mellan 350 till 1.200 kronor per kvadratmeter. Då räknar man även in  arbetet med att knacka ner en gammal fasad, eller avlägsna den gamla färgen, och lägga på nya puts eller träpanel plus omkostnader [...]


Rengöra fasader av korrugerad plåt

15 Sep 2021

Har du en fasad av korrugerad plåt? Då behöver den underhållas för att hålla stilen. Här bjuder vi på några skötselråd för väggplåtar. Rensa bort  lösa föremål. Direkt efter installationen av din fasadplåt ska alla lösa föremål avlägsnas från kanterna på fasadkassetterna . Detta kan handla om fästen, lösa plåtbitar, borrspån och andra diverse metallföremål. [...]


Renovera fasad på K-märkta hus?

5 May 2021

Hur går det till när ett hus blir K-märkt? Och vad är det som avgör om ett hus ska K-märkas eller ej? Det sker på lite olika sätt i landet, men i Stockholm har man bestämt att de byggnader som har ett särskilt kulturhistoriskt värde och är en del av ett gemensamt kulturarv, som berättar för [...]


Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering