Checklista bostadsrättsförening

Det här är en checklista som går igenom sådant som en nybildad styrelse kan behöva se över och ta beslut om.

Säkerhet

Att de som bor i fastigheten skall kunna känna sig trygga är kanske ett av styrelsens absolut viktigaste uppdrag.

Brandskydd

Det är alltid bra att se över hur brandsäkerheten ser ut i fastigheten. Ganska fort kan gångar, vinds- och källarförråd överbelamrade och blockeras pulkor, cyklar och andra saker som råkat hamna där. Den typen av skräp kan innebär en fara vid brand. Ni kan anlita en firma som kontrollerar hur bra ert brandskydd är och som ger förslag på åtgärder som ni kan göra för att förbättra det.

Inbrottsskydd

Hur inbrottssäker en fastighet är beror på en rad faktorer. En upplyst gård där det är svårt att gömma sig för tjuven är till exempel bra. Man kan också överväga att sätta upp kameror för att minska risken för ovälkomna besök.

OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och måste enligt svensk lag genomföras när ett hus är nybyggt. Dock är det lämpligt att genomföra en ovk-besiktning med jämna mellanrum för att se att ventilationen fungerar som den skall. God ventilation är viktig för de boendes hälsa.

Fasad och balkonger

När var den senaste gången balkongerna och fasaden renoverades? Om ni inte vet svaret på det eller de börjar se slitna ut kan det vara god tid att anlita en expert som först och främst ser över balkongernas bärighet och sedan även tittar på fasadens skick. Ju större förfallet hinner bli, desto svårare och dyrare är det att åtgärda.

Trädgårdsskötsel

Om er bostadsrätt har en trädgård eller annat grönområde som ni förfogar över så behöver även den tas omhand. Det kan göras på olika sätt. Till exempel kan ni leja bort hela trädgårdsskötseln till en entreprenör som ser till att det är snyggt och prydligt. Ni kan också starta en undergrupp i bostadsrättsföreningen för de som är trädgårdsintresserade och låta dem ta hand om trädgården.

Gemensamma utrymmen

Styrelsen har ansvar för att bostadsrättsföreningens allmänna utrymmen tas omhand.

Trappuppgångar

Trappuppgångar blir grusiga och stökiga på bara någon vecka. I vissa bostadsrättsföreningar turas medlemmarna om att städa uppgångarna men i de allra flesta fallen anlitar man en städfirma.

Kolla över trappuppgångarnas skick. Ofta utsätts trappuppgångar i flerfamiljshus för ganska hårt slitage då de används av många. Barnvagnar och rullatorer stöter emot och väggar och gör märken. Kanske behöver ni måla om?

Tvättstugan

Även tvättstugan kan bli relativt hårt åtgången. Tvättmaskinerna och torktumlaren körs flera gånger varje dag och behöver bytas ut med jämna mellanrum. Det är också viktigt att det är rent i ett tvättutrymme för att textilierna som rengörs där skall kännas fräscha efter att de tvättats och torkats.

Cykel- och barnvagnsförråd

Se över så det finns tillräckligt med cykelställ och plats. Många gånger lämnar gamla ägare trasiga cyklar eller barnvagnar i den här typen av utrymme vilket gör att de fort fylls på med skräp som ingen använder. Hitta ett sätt att städa förrådet utan att av misstag slänga cyklar som används eller som är hela och kan säljas vidare.

Miljöåtgärder

Precis som med trädgårdsgruppen kan det vara värt att bilda en miljögrupp som tar hand om frågor som rör föreningens miljöåtgärder.

Laddningsstolpe eller laddstation

Idag är det många som har elbilar och elcyklar, att ha en laddningsstation i anslutning till fastigheten är något som gör livet lättare för många bostadsrättsägaren. Dessutom kan det göra fastigheten mer attraktiv och öka värdet på alla bostäder.

Solceller

Elmarknaden är mycket instabil. Solceller är en investering som är bra både för miljön och föreningens ekonomi.

Parkering

Om ni har en parkering där de boende parkerar kan det vara värt att se över hur den ser ut. Kanske behöver den asfalteras om eller så behöver ni fylla på med grus. Om det är ett parkeringshus kan portarna och låsen till parkeringshuset behöva ses över.

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
2 Feb 2022