Så mycket kan en fasadrenovering kosta

Kostnad för fasadrenovering

När man ska beräkna kostnaden för en fasadrenovering till exempel i Stockholm, brukar man räkna med ungefär allt mellan 350 till 1.200 kronor per kvadratmeter. Då räknar man även in  arbetet med att knacka ner en gammal fasad, eller avlägsna den gamla färgen, och lägga på nya puts eller träpanel plus omkostnader för en byggställning som man uppför på plats. Här kan man rekommendera att passa på att både byta fönster – om de är gamla vill säga, och att isolera huset. Både ett fönsterbyte och en isolering av huset lönar sig när man ändå har hantverkare som arbetar med fasaden. Tilläggskostnaderna är nämligen inte så stora, men energin och tiden som det tar att få dit hantverkare och byggställning gör att det lönar sig att utföra fönsterbyte och isolering av huset.

Detta bör man minnas vid fasadrenovering

Skulle då någon ha en 120 kvadratmeter stor fasadyta som man behöver renovera kan det bli så mycket som kring 150.000 kronor, kom då ihåg att vi har rätt att dra av på Rot-avdraget för själva arbetskostnaden. Så mycket som 50.000 kronor får man dra av som mest, men inte mer än 30 procent av hela kostnaden för jobbet. Om man passar på att tilläggsisolera fasaden kan den komma att se annorlunda ut. Särskilt om man dessutom funderar på att måla om, eller renovera med annat material än det ursprungliga, är det nödvändigt med ett bygglov innan man kan sätta igång. En annan viktig sak att komma ihåg är att om man väljer att hyra sin egen byggställning, och att hantverkarna inte tar med sin egen byggställning, är det den som hyrt byggställningen som är ansvarig för om något skulle hända vid användningen av byggställningen. Så att hyra en byggställning är alltid på eget ansvar.

Ungefärliga kostnader vid fasadrenovering

Beroende på vilka material som man väljer att göra renoveringen och tilläggsisoleringen med, kommer kostnaderna att skilja sig åt. Säg att man väljer att isolera med en skiva för fasadisolering, kan en sådan fasadisoleringsskiva kosta mellan 100-200 kronor per kvadratmeter. Om man istället väljer en gipsskiva som vanligtvis kostar mellan 60-80 kronor per kvadratmeter. Dessutom behöver man måla träpanelen för 200 kronor per kvadratmeter. Då blir det slutliga priset någonting mellan 55.000-65.000 kronor bara i materialkostnader, och dem får man inte dra av på Rot-avdraget.

A. Fasadrenovering av tegel

Nu har vi räknat på tilläggsisolering med vanlig fasadisoleringsskiva och träpanel och målning. Men skulle man välja ett annat material som till exempel tegelfasad, kan det gå på cirka 500-750 kronor per kvadratmeter och då är det som i det första räkneexemplet medräknat både material och arbetskostnader.

B. Fasadrenovering av puts

Skulle man istället välja puts istället för tegel för fasadrenoveringen ligger priset något lägre än tegelfasaden. Då kan det komma att kosta mellan 500-600 kronor per kvadratmeter; både material och arbetskostnad.

Kostnadsberäkningarna inte konstanta

Det viktiga är att konstatera att kostnadsberäkningarna här, kan skilja sig åt och är beroende på var i landet som fasadrenoveringen genomförs. På olika delar av landet kan tilläggsmaterialet kosta lite olika, samt att även arbetskostnaderna kan variera en hel del.

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
12 Oct 2021