Fasadrenovering

Långvarigt skydd för din fastighet

För att en fasad ska hålla en längre tid är det väldigt viktigt att välja en leverantör som både arbetar med rätt material och med rätt teknik. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med alla typer av fasader i Stockholm med omnejd och vet vad som krävs för att ta fram det bästa ur grundmaterialet.

Kontakta oss via formuläret här på sidan eller på telefon så bokar vi in ett kostnadsfritt möte!

Vi renoverar putsade fasader

För att en putsad fasad ska bibehållas snygg, inte spricka eller få sjok som lossnar är det oerhört viktigt att underarbetet blir ordentligt utfört. Där är det många som slarvar och det visar sig sedan efter ett eller ett par år när sprickor uppstår och bitar börjar lossna.

En ”billig” renovering av fasaden blir alltså inte billig i de flesta fall. Det måste bli ordentligt gjort för att hålla. Många fasader som renoverades för några årtionden sedan slåss också med problem med avflagnad färg med mera på grund av att fel material har använts.

Traditionella metoder oftast bäst

Vi jobbar helst med kalkbaserade produkter som låter fasaden andas, särskilt när vi renoverar äldre byggnader där det kan finnas krav och önskemål på att man gör en fasadrenovering med byggnadsvårdsmässiga hänsyn. Dessa material har fungerat väl sedan antiken och är relativt enkla att framställa. Om man använder syntetiska material som täpper igen ytan finns det risk för att fukt stängs inne under ytan och när temperaturen sedan förändras kan det leda till att sprickor uppstår. Vattnet som har bundits inne ”spränger” upp sprickor för att fukten ska kunna komma ut.

Det finns också risk för mögelbildning om en fasadrenovering är felaktigt utförd. Möglet kan sedan smyga sig in genom väggarna och ställa till med stora problem i hela byggnaden.

Om du vill undvika den här typen av problem eller kanske behöver hjälp att rätta till en tidigare felaktigt utförd renovering hjälper vi dig mer än gärna. Vi renoverar din fasad och utför även tilläggsisolering om det behövs, byter fönster och utför takarbeten. Allt som hör till fastighetens utsida är vår specialitet!

Nytt i gammal stil, eller bara nytt

Självklart hjälper vi även aktörer som håller på att bygga nya fastigheter. Putsade fasader är ett trevligt alternativ som är mycket bra anpassat till städer som Stockholm för att byggnaderna ska passa med övriga fastigheter i området. Vi tar fram lösningar som passar både till byggnadernas arkitektur och som stämmer väl överens med närområdet. Hör av er till oss så kan vi visa exempel på tidigare uppdrag vi har utfört för att ge inspiration till vad man kan göra.

Åtgärda problemen med fasaderna i god tid

Fasaden på en byggnad är - utöver taket – den del som tar emot allra mest stryk. Taket är däremot det som man direkt ser över som fastighetsägare då skadorna på detta kan orsaka vattenskador och här brukar man också vara ganska snabb med att åtgärda dessa. Som fastighetsägare blir man ganska snabbt medveten om att det handlar om att planera och förebygga olika problem och åtgärda dessa innan de blir för stora – och kostsamma. Det som alltså sker på ett tak är att man ser över det och genomför lite mindre renoveringar snarare än att i framtiden tvingas byta allting.

Detsamma gäller dock inte husets fasad som man ofta gör tvärtom med – den låter många tyvärr bara stå och förfalla innan man till slut blir tvungen att åtgärda hela fasaden till en högre kostnad. Är detta då verkligen nödvändigt eller kan man, precis som med taken, istället förebygga och korrigera små fel på fasaden allt eftersom de uppkommer?

Ja, naturligtvis så är en mindre fasadrenovering inte lika kostsam som att byta ut hela fasaden. Det är en av de delar som man absolut bör ha en löpande plan för. Vi erbjuder möjligheten till att ha ett avtal för löpande underhåll så att kostsamma helrenoveringar kan förebyggas så långt som möjligt. Det ger er möjlighet till en bättre fastighetsekonomi. Hör av er till oss så berättar vi mer om hur ett sådant avtal kan se ut.

Fasaden är byggnadens ansikte utåt

Dessutom så är det precis med hus som med människor att det första intrycket är väldigt viktigt. Det första som man ser på en byggnad är fasaden och därför är det således extra viktigt att denna hålls ren, fräsch och i gott skick. Även om fasadens huvuduppgift är att skydda en fastighet så påverkar det estetiska givetvis även hur du som fastighetsägare uppfattas. Det är viktigt att se till att även utseendet tas om hand för att det ska synas att företaget eller föreningen verkligen bryr sig om sina boende eller andra hyresgäster och att man tar hand om fastigheterna så att de bibehåller sitt värde.

Med oss vid din sida har du en trygg partner med erfarenhet av att underhålla även de mest prestigefyllda byggnader i staden. Ge era fastigheter bästa möjliga förutsättningar att hålla sig snygga länge med vår hjälp!

Arbeta proaktivt med fastighetsunderhållet - renovera fasaderna löpande