Fasadrenovering Stockholm

Renovering med kvalitet - Fasader & Energibesparingsåtgärder | 08-410 665 20

Renovera fasad med hänsyn till byggnadsvård

Arbetar man med fasadrenoveringar i Stockholmsområdet, kommer man förr eller senare att arbeta med fasader som är av en gammal årgång. Ska man arbeta med gamla hus och framför allt om man ska arbeta med fasaderna är det viktigt att ta in byggnadsvård i renoveringsarbetet. Då gäller det att man har den rätta kompetensen för det arbetet och inte rusar iväg och tar till material som skadar den värdefulla byggnaden i stället för att restaurera den. Är det så att man ska renovera en gammal fasad måste man som hantverkare ta reda på så mycket man bara kan om den gamla fasaden; under vilket årtionde byggdes huset? Vilka material använde man sig av? Vilka ideal hade man på den tiden som byggnaden uppfördes?

När man väl har beslutat sig för att använda sig av byggnadsvård i arbetet för renoveringen är det viktigt att man försöker återskapa den gamla arkitekturen vad gäller utseende och material. Ska man arbeta strikt efter byggnadsvårdens principer ska materialen, såsom till exempel färger, putsen, teglet och allt byggmaterial blandas och konstrueras på exakt samma sätt såsom man gjorde under de år som byggnadens uppfördes.

Använda sig av gamla sätt att blanda till färg

Ska man till exempel blanda till färg, såsom man gjorde under 1800-talet och fram till 1900-talets mitt, bör man använda sig av till exempel linolja och pigment. På den tiden använde man sig av linoljefärg eller slamfärg. Särskilt under 1800-talet använde man sig av slamfärg som kom när man slammade naturliga jordpigment eller vittrade slaggrester. Färgen i slamfärg kom alltså ofta från järnoxidhaltig torv, mull eller myrmalm. Om man inte använde sig av färger som kom direkt från jorden, tillverkade man eget pigment redan så tidigt som under 1500-talet. Detta visar fyndigheter från Dyla bruk i Närke. Under 1700-talet tillverkade man pigment vid Stora Kopparberg i Falun, eller Kopparberg, nära Ludvika, i Östra Silvberg i Västmanland och på Gotland.

Använda sig av puts med gamla metoder

Däremot kan man alltid använda sig av moderna metoder till exempel när man väljer att isolera hus, men använd då gärna gamla sätt att blanda isoleringsmaterial. Det finns många utmärkta isoleringsmaterial som vilar på gamla sätt att isolera hus. Innan plast och asbesten togs i bruk använde man sig av sågspån, trä- och pappskivor. Man använde sig även av ull och glasfiber. Vissa gamla hus från 1800-talet använde sig till och med av gamla tidningspapper, vilket vi avråder från att använda sig av. Ett annat ofta använt isoleringsmaterial var cellulosa.

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!3 apr 2019