Renovera fasad med hänsyn till byggnadsvård

Arbetar man med fasadrenoveringar i Stockholmsområdet, kommer man förr eller senare att arbeta med att renovera fasader där man måste ta hänsyn till byggnadsvård.

Ska man arbeta med gamla hus och framför allt om man ska arbeta med fasaderna är det viktigt att ta in byggnadsvård i renoveringsarbetet. Då gäller det att man har den rätta kompetensen för det arbetet och inte rusar iväg och tar till material som skadar den värdefulla byggnaden i stället för att restaurera den. Man måste ta reda på under vilket århundrade och årtionde som huset byggdes. Vilka material använde man sig av på den tiden? Vilka ideal hade man då byggnaden uppfördes?

fasad i Stockholm

Återskapa fasaden efter en stil huset hade

När man väl har beslutat sig för att använda sig av byggnadsvård i arbetet för renoveringen är själva idén med byggnadsvård den, att man försöker återskapa den gamla arkitektur vad gäller utseende och material. Ska man arbeta strikt efter byggnadsvårdens principer ska materialen, såsom till exempel färger, puts, tegel och allt byggmaterial blandas och konstrueras på exakt samma sätt såsom man gjorde under de år som byggnadens uppfördes.

Använda sig av gamla sätt att blanda till färg

Ska man till exempel blanda till färg, såsom man gjorde under 1800-talet och fram till 1900-talets mitt, bör man använda sig av till exempel linolja och pigment. På den tiden använde man sig av linolje- eller slamfärg. Särskilt under 1800-talet använde man sig av slamfärg. Färgen i slamfärg kom alltså ofta från järnoxidhaltig torv, mull eller myrmalm. Om man inte använde sig av färger som kom direkt från jorden, tillverkade man eget pigment. Detta gjorde man så tidigt som under 1500-talet, visar fyndigheter från Dyla bruk i Närke. Under 1700-talet tillverkade man pigment vid Stora Kopparberg i Falun, eller Kopparberg, nära Ludvika, i Östra Silvberg i Västmanland och på Gotland.

Använda sig av puts med gamla metoder

När det kommer till att isolera går det alldeles utmärkt att använda sig av moderna metoder, men man kan använda gamla sätt att blanda isoleringsmaterialen. Det finns många utmärkta isoleringsmaterial som vilar på gamla sätt att isolera hus. Innan plast och asbesten togs i bruk använde man sig av sågspån, trä- och pappskivor. Man använde sig även av ull och glasfiber. Vissa gamla hus från 1800-talet använde sig till och med av gamla tidningspapper, vilket vi avråder från att använda.

Gamla sätt att isolera som används idag

Ett annat ofta använt isoleringsmaterial var cellulosa. Visste du att cellulosa är ett helt igenom "naturligt" isoleringsmaterial? Även idag använder man cellulosa till isolering av våra hus. Det är ju material som kommer ur papperstillverkning. Först rivs pappet och sedan tillsätter man brandhämmande medel i cellulosan som binder ihop materialet. Sedan gör man cellulosan till skivor. Sedan lägger man cellulosaskivorna mellan ytter- och innerväggarna. Istället för papper som isolering kan man även använda träfiber som isoleringsmaterial. Då tar man till vara träfiber som avverkas i samband med skogsavverkning. Träfibern lägger man sedan samman till isoleringsskivor, liksom cellulosaskivorna som blir till bra isolering av hus.


Liknande artiklar

Så mycket kan fasadrenoveringen kosta

Hur lång tid krävs för fasadrenovering? 

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
3 Jul 2020