Fasadrenovering Stockholm

Renovering med kvalitet - Fasader & Energibesparingsåtgärder | 08-410 665 20

Artiklar

Fasadrenovering med puts

5 sep 2019

Ska man renovera fasaden med puts, finns det två olika alternativ – två helt olika sätt – att gå till väga. Har man redan en putsad fasad, bör man renovera på ett annat sätt än när man lägger på en fasad med ny puts. Ska man renovera en fasad som redan har puts, är det mycket [...]


Så går en tak- och fasadrenovering till

4 aug 2019

Att genomföra en fasadrenovering är ett ganska stort projekt. Beroende på hur stor fastigheten är som ska renoveras, och hur stort taket är, kommer renoveringen att kräva sin tid (förutom kostnaden för både arbete och material). Därför är rekommendationen att utrusta sig med tålamod och komma ihåg att slutresultatet förmodligen kommer att överskugga besväret tills målet [...]


Så mycket kan fasadrenoveringen kosta

4 jul 2019

När man ska beräkna kostnaden för en fasadrenovering till exempel i Stockholm, brukar man räkna med ungefär allt mellan 350 till 1.200 kronor per kvadratmeter. Då räknar man även in  arbetet med att knacka ner en gammal fasad, eller avlägsna den gamla färgen, och lägga på nya puts eller träpanel plus omkostnader för en byggställning [...]


Bygga egen byggställning eller hyra?

4 jun 2019

När det är dags för en fasadrenovering måste man alltid ha en ordentlig byggställning, särskilt om renoveringen sker på högre höjder än 2 meter ovan markytan. Antingen ser man till att bygga en egen byggnadsställning, eller så kan man hyra sin egen byggställning. Vilket som är bäst, beror på hur många gånger man räknar med [...]


Renovera fasad med hänsyn till byggnadsvård

3 apr 2019

Arbetar man med fasadrenoveringar i Stockholmsområdet, kommer man förr eller senare att arbeta med fasader som är av en gammal årgång. Ska man arbeta med gamla hus och framför allt om man ska arbeta med fasaderna är det viktigt att ta in byggnadsvård i renoveringsarbetet. Då gäller det att man har den rätta kompetensen för [...]


                 

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!