Artiklar

NOT: Artiklarna i denna sektion är skrivna av en extern part och ska inte ses som rådgivning från företaget som finns representerat på webbplatsen.

RSS

Klätterväxter på fasaden – fördelar och nackdelar

14 Sep 2023

Växter som slingrar sig längs ytterväggen kan vara snyggt men det kan också ställa till med problem. Klätterväxter på fasaden – fördelar och nackdelar. Olika typer av klätterväxter För att kunna reda ut vilka för- och nackdelar som finns med att ha klätterväxter slingrandes på fasaden är det viktigt att känna till dess egenskaper. Just [...]


Laga ruttet trä runt fönster och dörrar

23 May 2023

Det går att laga områden som ruttnat utan att helt byta ut listerna runt fönster och dörrar. Detta förutsätter att skadan inte är så omfattande att hela listen ruttnat. I så fall är det bättre att byta ut listerna mot nya. Nedan går vi igenom steg-för-steg hur du skall gå tillväga för att laga det [...]


Fasadändring – när behöver man bygglov?

21 Dec 2022

Bygglov behövs ibland när förändringar av fasaden ska göras på en byggnad. Här kan du läsa mer. Fasadändring – när behöver man bygglov? Byte av kulör på fasaden  Att måla om fasaden hör till för många husägare och för den som målar om i samma befintliga färg som tidigare behövs i regel inget bygglov. Den [...]


Bygga egen byggställning eller hyra?

27 Apr 2022

När det är dags för en fasadrenovering måste man alltid ha en ordentlig byggställning, särskilt om renoveringen sker på högre höjder än 2 meter ovan markytan. Antingen ser man till att bygga en egen byggnadsställning, eller så kan man hyra sin egen byggställning. Vilket som är bäst, beror på hur många gånger man räknar med [...]


Checklista bostadsrättsförening

2 Feb 2022

Det här är en checklista som går igenom sådant som en nybildad styrelse kan behöva se över och ta beslut om. Säkerhet Att de som bor i fastigheten skall kunna känna sig trygga är kanske ett av styrelsens absolut viktigaste uppdrag. Brandskydd Det är alltid bra att se över hur brandsäkerheten ser ut i fastigheten. [...]


Byta från puts till träfasad

10 Nov 2021

Många vill byta fasad på sina hus. Träfasad är den absolut vanligaste exteriören på hus i Sverige. Det är mindre komplicerat än vad man tror att byta från puts till träfasad men det kräver en del hårt arbete. Innan man byter måste man kolla upp så att man får byta fasad och färg på huset. [...]


Så mycket kan en fasadrenovering kosta

12 Oct 2021

Kostnad för fasadrenovering När man ska beräkna kostnaden för en fasadrenovering till exempel i Stockholm, brukar man räkna med ungefär allt mellan 350 till 1.200 kronor per kvadratmeter. Då räknar man även in  arbetet med att knacka ner en gammal fasad, eller avlägsna den gamla färgen, och lägga på nya puts eller träpanel plus omkostnader [...]


Rengöra fasader av korrugerad plåt

15 Sep 2021

Har du en fasad av korrugerad plåt? Då behöver den underhållas för att hålla stilen. Här bjuder vi på några skötselråd för väggplåtar. Rensa bort  lösa föremål. Direkt efter installationen av din fasadplåt ska alla lösa föremål avlägsnas från kanterna på fasadkassetterna . Detta kan handla om fästen, lösa plåtbitar, borrspån och andra diverse metallföremål. [...]


Renovera fasad på K-märkta hus?

5 May 2021

Hur går det till när ett hus blir K-märkt? Och vad är det som avgör om ett hus ska K-märkas eller ej? Det sker på lite olika sätt i landet, men i Stockholm har man bestämt att de byggnader som har ett särskilt kulturhistoriskt värde och är en del av ett gemensamt kulturarv, som berättar för [...]


Så går en tak- och fasadrenovering till

10 Feb 2021

Fsadrenovering steg för steg Att genomföra en fasadrenovering är ett ganska stort projekt. Beroende på hur stor fastigheten är som ska renoveras, och hur stort taket är, kommer renoveringen att kräva sin tid (förutom kostnaden för både arbete och material). Därför är rekommendationen att utrusta sig med tålamod och komma ihåg att slutresultatet förmodligen kommer att [...]


Hur renoverar man en tegelfasad?

24 Nov 2020

När man ska renovera en tegelfasad, blir det oftast helt enkelt enklast att avlägsna murbruket mellan tegelstenarna och lägga på nytt.  Renovering av tegelfasad Många tänker sig att en vägg eller mur av tegel ska hålla i nästan hur många år som helst. Men det stämmer ju inte riktigt. Även om tegel i sig har [...]


En genomgång av moderna fasadmaterial

26 Aug 2020

Trä, puts och tegel är de klassiska fasadmaterialen på hus. Men idag finns det så mycket mer. Här går vi igenom några moderna fasadmaterial. Moderna fasadmaterial - träkomposit och syntetisk puts Det här är ett nytt fasadsystem som utgör ett attraktivt alternativ till traditionella fasadsystem. Denna kombination av material passar utmärkt till både nybyggen och [...]


Renovera fasad med hänsyn till byggnadsvård

3 Jul 2020

Arbetar man med fasadrenoveringar i Stockholmsområdet, kommer man förr eller senare att arbeta med att renovera fasader där man måste ta hänsyn till byggnadsvård. Ska man arbeta med gamla hus och framför allt om man ska arbeta med fasaderna är det viktigt att ta in byggnadsvård i renoveringsarbetet. Då gäller det att man har den [...]


Hur går det att renovera slottets fasader?

5 Jan 2020

En påkostad fasadrenovering har påbörjats sedan 2011 av Stockholms slott, det kungliga slottet från 1200-talet, där kungen, officiellt residerar och som ritades av Nicodemus Tessin den yngre. Slottet byggdes ju på samma plats som det gamla slottet Tre kronor, som förstördes i slottsbranden 1697. Och man har sett en pågående förslitningar av fasaden ända sedan [...]


Utföra fasadrenovering i BRF

5 Nov 2019

Antalet bostadsrättsföreningar (BRF) är som störst i Stockholm. Det är ju inte särskilt märkligt med  tanke på att det är huvudstaden som har störst invånarantal. Det finns drygt 9.000 bostadsrätter bara i Stockholm och all de behöver med jämna mellanrum renovera sina fasader. Så ingår man i en  BRF och behöver ta sig an en fasadrenovering [...]


Hur lång tid krävs för fasadrenovering?

5 Oct 2019

Att beräkna hur lång tid ett arbete med att renovera en fasad kan ta, beror helt och hållet på husets (fasadens) storlek – om det finns många fönster – hur många hantverkare som kan arbeta med fasaden, hur fasaden ska se ut – det vill säga – vilket material som man ska använda till husfasaden. [...]


Fasadrenovering med puts

5 Sep 2019

Ska man renovera fasaden med puts, finns det två olika alternativ – två helt olika sätt – att gå till väga. Har man redan en putsad fasad, bör man renovera på ett annat sätt än när man lägger på en fasad med ny puts. Ska man renovera en fasad som redan har puts, är det mycket [...]


                 

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!