Utföra fasadrenovering i BRF

Antalet bostadsrättsföreningar (BRF) är som störst i Stockholm. Det är ju inte särskilt märkligt med  tanke på att det är huvudstaden som har störst invånarantal. Det finns drygt 9.000 bostadsrätter bara i Stockholm och all de behöver med jämna mellanrum renovera sina fasader. Så ingår man i en  BRF och behöver ta sig an en fasadrenovering på sin fastighet, är det några bra saker att ta fasta på.

För det första är det sällan klokt att rusa iväg och snabbt få saker gjorda. Särskilt inte om det är så att man äger en äldre fastighet i Stockholm, som hyser många, fina och anrika fastigheter. Många byggnader är även K-märkta, och då får man inte renovera på sätt som bryter mot den ursprungliga arkitekturen. Att veta vilken tid som fastigheten byggdes vid, är viktigt för planeringen av den. Viktigast är att anlita hantverkarfirma som klarar av att renovera så att den ursprungliga arkitekturen bevaras. Så innan man går vidare bör man gå igenom följande punkter i sin planering.

  • Tid 

Hur lång tid kommer hantverkarna att ta på sig för renoveringen av fastighetens fasad? Och viktigast; hur kommer de boende att påverkas av fasadrenoveringen? För att få svar på de flesta av dessa frågor, är det bäst att ta kontakt med en hantverkarfirma som kan ge besked. Med vetskap om hur många fastigheter som ska renoveras, och om renoveringen kommer att innebära någon komplikation kommer en hantverkarfirma att kunna ge besked om hur lång tid renoveringsarbetet kommer att ta. Det bästa är att räkna med allt från en månads arbete upp till ett halvår, eller till och med ett år.

  • Pris 

Vilka kostnader renoveringen kommer att kräva är en springande punkt för så gott som alla BRF:er. Vilken budget har man råd med? Och vad kommer allt material och arbetskraft att kosta? En BRF bör alltid avsätta finansiering för renovering av fastigheterna. Har man en bra ekonomi i föreningen, och en väl skött finansiering, bör en fasadrenovering alltid ingå med minst 20 års mellanrum.

  • Total- eller delentreprenör

Ska en enda firma ta hela ansvaret för fasadrenoveringen? Vilka för- eller nackdelar för de olika alternativen med sig? Det bästa är väl att få tag i hantverkare som kan ta eget ansvar för fasadrenoveringen, och utgöra den aktör som har kompetensen och erfarenheten att ta ansvar för allt arbete med renoveringen. "Ju fler kockar desto sämre soppa" – kan appliceras här.

  • Upphandling 

När man väl har bestämt sig för vilken slags hantverkarfirma man önskar sig, uppstår sedan frågan om hur man hittar tillräckligt skickliga hantverkare med rätt kompetens för fasadrenoveringen. Har man redan goda kontakter med en hantverkarfirma, kan man ju alltid vända sig till den firman, om erfarenheterna är goda. Många som erbjuder regelbunden fastighetsservice och renovering, sköter de större renoveringarna själva, och kräver ingen större insats från föreningen. Dock kan man alltid vinna på att få in offerter och göra jämförelser.

  • Byggnadsvård 

Är hantverkarna tillräckligt kompetenta nog för att renovera så att inte arkitekturen förstörs? Är de tillräckligt skickliga vad gäller materialval som inte förstör fasaden? För att inte renovera på fel sätt, bör man alltid ställa sig frågan om byggnadsvård. Och om vikten av det när det kommer till en fasadrenovering.

  • Bygglov

Behöver BRF:en ansöka om bygglov, och hur lång tid tar det i så fall innan ansökan blir agodkänd? Frågan har relevans för när man kan komma igång med en fasadrenovering. Hur lång tid kommer en ansökan ta innan beskedet kommer? Enligt Boverket, är det bäst att först ta kontakt och fråga om man behöver ansöka om bygglov. Och det räcker med ett telefonsamtal till byggnadsnämnden eller en tjänsteman på förvaltningen i kommunen. Då kan man som sökande, få besked om det krävs ett bygglov.

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
5 Nov 2019