Fasadändring – när behöver man bygglov?

Bygglov behövs ibland när förändringar av fasaden ska göras på en byggnad. Här kan du läsa mer. Fasadändring – när behöver man bygglov?

Byte av kulör på fasaden 

Att måla om fasaden hör till för många husägare och för den som målar om i samma befintliga färg som tidigare behövs i regel inget bygglov. Den som däremot planerar att ändra kulör på sin fasad, till exempel från rött till grått eller från vitt till grönt, kan behöva ansöka om ett bygglov.

Byte av kulör medför en stor förändring av byggnadens utseende och det är just därför ett bygglov kan komma att behövas. Bor du till exempel i ett bostadsområde med bara vita hus är det inte troligt att du kommer få måla huset rött. Allt avgörs dock av dom bestämmelser som finns i områdets detaljplan – men mer om det senare.

Ändra fasadmaterial

Även ett byte av fasadmaterial medför en stor förändring av byggnadens yttre och därför kan ett bygglov behövas även för att få genomföra detta. Här gäller ungefär samma sak som vid byte av kulör och det är detaljplanens bestämmelser som gäller.

Ändring av fönster och dörrar

Ska du ta upp en vägg för att sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr behövs alltid ett bygglov. Detsamma gäller om ett fönster ska sättas igen eller om ett befintligt fönster eller dörr ska flyttas.

Detaljplanen bestämmer

En detaljplan är ett slags dokument innehållandes bestämmelser för tätbebyggt område och finns inom alla kommuner. Bestämmelserna kan gälla speciella färger eller material och man får alltså inte bryta mot dessa hur som helst.

Om man däremot bor utanför ett område med detaljplan är dom flesta fasadändringar bygglovsbefriade. Att måla om fasaden i ny kulör, byta fasadmaterial eller genomföra andra åtgärder som förändrar byggnadens yttre kan göras i princip när och hur man vill. Ska du måla om huset i en väldigt annorlunda färg kan det dock vara klokt att först kolla med eventuella grannar om dom har några åsikter.

Vad man får och inte för göra utan bygglov när det gäller just fasadändringar avgörs alltså kort och gott om man bor i ett område med detaljplan eller inte. Du han själv ta del av den detaljplan som finns för just ditt område. I vissa fall går dom att hitta på nätet, annars kan du vända dig till kommunen.

Ansök om bygglov

Bor du i ett område med detaljplan och vill måla om huset i en ny kulör eller byta fasadmaterial vänder du dig till kommunens byggnadsnämnd. Du ska ha fyllt i en blankett som avser ansökan om bygglov men också en rad andra handlingar och dokument, så som ritningar och karta.

Exakt vilka handlingar som behövs beror på vilken typ av ändring eller åtgärd som ska göras, så se till att ta reda på det i förväg. Handläggningstiden kommer få fortare om allt finns med redan från början, annars kan byggnadsnämnden komma att kräva in en komplettering för att kunna avgöra ärendet.

Du ska också skicka in vilka kulörer eller material du önskar använda så att handläggaren har något att utgå ifrån när beslutet fattas. Denne kommer givetvis ta hänsyn till vad som står i detaljplanen.

Normalt sett får man svar på sin bygglovsansökan inom 10 veckor och man får alltså inte påbörja några förändringar fören beskedet är godkänt.

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
21 Dec 2022