Bygga egen byggställning eller hyra?

När det är dags för en fasadrenovering måste man alltid ha en ordentlig byggställning, särskilt om renoveringen sker på högre höjder än 2 meter ovan markytan. Antingen ser man till att bygga en egen byggnadsställning, eller så kan man hyra sin egen byggställning. Vilket som är bäst, beror på hur många gånger man räknar med att genomföra en fasadrenovering i framtiden.

"Om man räknar med att det inte kommer att ske särskilt många gånger framöver, är det bättre att hyra en komplett byggnadsställning. På så sätt slipper man förvara den någonstans mellan varven för villarenoveringarna."

En byggställning tar nämligen stor plats, även när man tar isär den.

bygga byggställning

Bättre bygga om man tänkt sig renovera fler gånger

Har man kanske tänkt sig genomföra flera och återkommande fasadrenoveringar kan man, om man så vill, bygga sin egen byggnadsställning. Då har man en sådan som man kan återanvända så många gånger som man vill.

A. Bygga med bockar

Den enklaste tänkbara byggnadsställning som man kan bygga är den som man bygger med bockar som bas. Då bygger man så många bockar som man behöver om man tänker sig lägga en planka på dem och behöver en bock som stöd för plankan med 2 meters mellanrum. Sedan kan man ställa bockar ovanpå plankan som man har lagt på de första bockarna, och så vidare, tills man har en komplett byggnadsställning.

B. Bygga med stegar

Om man inte vill bygga med bockar kan man bygga en byggställnign med stegar i stället för med bockar. Då behöver man bygga flera stegar. Även här kan man tänka sig ett lägga en planka på varje steg på stegen, liksom i fallet om man bygger den med bockar och 2 meter mellan stegarna. Då bör man bygga x antal stegar som man ställer med 2 meters mellanrum.

Hyra en byggnadsställning

Skulle man inte vilja bygga sin egen byggställning är det i så fall bättre att hyra sin byggställning. Bor man i Stockholmstrakten finns det ett 10-tal företag som hyr ut byggställningar.

"Fördelarna med att hyra en byggnadsställning är bland annat att företaget då kommer ut och monterar byggställningen åt en, och när hyrtiden är slut kommer de sedan och hämtar den."

På så sätt slipper man oroa sig för att byggställningen skulle vara felmonterad och det är mindre risk att man ramlar ur den, eller att något annat skulle hända. Eftersom hyrföretaget hämtar byggställningen behöver man heller inget utrymme för att förvara byggställningen som är skrymmande.

Enklare hyra än bygga själv

Det är definitivt enklare att hyra sin byggställning jämfört med att bygga en sådan. Det tar ju en hel del av både tid och energi att bygga sin egna byggställning. Dessutom vet ingen om den är helt säker att klättra på, än mindre om den ens är säker att arbeta på. Det är ju många rörelser som man behöver göra när man arbetar med en fasadrenovering. Dessutom kanske man inte är ensam om att arbeta med fasadrenoveringen, utan har hjälp av fler. Då måste byggställningen klara av fler på samma gång. Har man inte byggt en liknande byggställning förut är det svårt att bygga en som man är säker på att den inte välter eller bara ramlar ihop i en hög med brädor.

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
27 Apr 2022