Laga ruttet trä runt fönster och dörrar

Det går att laga områden som ruttnat utan att helt byta ut listerna runt fönster och dörrar. Detta förutsätter att skadan inte är så omfattande att hela listen ruttnat. I så fall är det bättre att byta ut listerna mot nya. Nedan går vi igenom steg-för-steg hur du skall gå tillväga för att laga det som ruttnat.

Ta bort ruttet trä

Börja med att ta bort så mycket ruttet trä som möjligt. Till detta kan du använda en kniv eller skruvmejsel. Ta bort gammal färg runt om kring genom att använda skrapa. Slipa sedan listen med vanligt slippapper. 

Trästabilisator

Efter att du har tagit bort de ruttna delarna ska du stryka på en trästabilisator. Medlet gör att förruttningsprocessen hindras och stärker träet. Använd det enligt tillverkarens instruktioner och låt torka. 

Träspackel

För att fylla igen hålen som blivit efter det att du tog bort det ruttna träet kan du använda träspackel. Använd ett träspackel som har samma färg som träet. Låt det torka och slipa sedan så att ytan blir slät.

Grunda och måla

Nu är det dags att måla träet så att allt får ett nytt jämnt färglager. Börja med att använda en primer eller grundfärg. Låt den torka och måla sedan som vanligt. 

Byt ut ruttet trä

Att laga ruttet trä betyder lite jobb. Om det är ett fint gammalt fönster eller dörr kan det vara värt det. Dock finns det alltid en risk att man inte kommer åt allt det ruttna träet vilket gör att det sprider sig. Finns det möjlighet att enkelt byta bort en del som är rutten bör man göra det.

Ibland är det svårt att utföra den här typen av restaureringar på egen hand. Det finns flera duktiga hantverkare och finsnickare som är experter på den här typen av lagningar och som gärna hjälper dig göra iordning ett gammalt fönster eller en gammal dörr. 

Varför har träet ruttnat?

Att fundera över varför träet runt ett fönster eller dörr har ruttnat kan vara bra att tänka på så att det inte upprepas. Ofta handlar det om att man slarvat med målningen. Trähus och trädetaljer på en byggnad skall målas om med cirka 10 års mellanrum. De sidor som ligger i ett utsatt läge mot söder eller mot hav och vattendrag behöver ibland målas oftare då fukt, sol och salt sliter mer.

Den vanligaste typen av trä att använda som byggmaterial här i Sverige är furu. Ek och teak används också. Det är dyrare men kräver mindre underhåll. 

När man installerar träfönster eller köper ett hus eller lägenhet med träfönster är det bra att budgetera för framtida underhåll. Vill man ha ett fönster med så lite underhållsbehov som möjligt bör man satsa på aluminiumfönster. 

Kärnvirke - värt att bevara

Gamla fönster och dörrar är ofta gjorda av något som man kallar kärnvirke. Med kärnvirke eller kärnved menas att man tagit virket från den inre delen av ett träd, alltså trädets kärna. Där är fibrerna så täta att vattnet har svårt att ta sig fram. Den typen av virke har alltså en naturlig motståndskraft mot röta och fuktskador. 

Idag stöter man väldigt sällan på nybyggda fönster som är gjorda med så exklusivt och högkvalitativt material eftersom det helt enkelt blir för dyrt. Fönster av kärnvirke kan hålla i upp till 250 år så om man tror att det är det som ens fönster är gjorda av bör man vara rädd om dem och restaurera dem i så hög utsträckning som möjligt. 

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
23 May 2023