Hur lång tid krävs för fasadrenovering?

Att beräkna hur lång tid ett arbete med att renovera en fasad kan ta, beror helt och hållet på husets (fasadens) storlek – om det finns många fönster – hur många hantverkare som kan arbeta med fasaden, hur fasaden ska se ut – det vill säga – vilket material som man ska använda till husfasaden. Till det kommer även, frågan om man vill tilläggsisolera fasaden.

Har man en obegränsad budget kan man få en fasadrenovering gjord på tre veckor upp till en dryg månad. Då räknar vi med både fönsterrenovering, tilläggsisolering och en ny fasad på en fastighet på som rymmer 300 kvadratmeter och två våningar. 

Varför inte passa på att tilläggsisolera ett hus när man ändå renoverar fasaden? En tilläggsisolering sparar på uppvärmningen av huset. När man ändå renovera fasaden, är det effektivt att tilläggsisolera på liknande sätt som man isolerar ett fönster samtidigt som man renovera det.

Räknar man med att själv renovera fasaden kan det ta upp till ett helt år, beroende på hur mycket tid som man kan lägga på arbetet med den. Dessutom beror det ju på hur snabb man är på att arbeta.

Den bästa tiden att renovera fasaden på, är att göra det under årets torra månader, till exempel mellan juli och september.

Isolera med ”naturligt” material

Det har blivit allt mer populärt att isolera sina hus med ”naturliga” material. Man vill inte längre ha plast i husen. Det naturligaste sättet att isolera har varit att isolera med ull. Och det är ingen dum idé. Det är effektivt, miljövänligt och billigt. Det leder bort fukten och brinner dåligt, till skillnad från många andra isoleringsmaterial som brinner som den värsta tändsticka. Ullen isolerar värme, det är ett ”levande” material som både andas och kan ta upp fukten.

Ett annat sätt att isolera är att göra det med naturliga material, är att lägga på ett lerskikt på ullen. Man gör en lervälling och blandar ullen med lervällingen.

Är man orolig för skadedjur i ullen, ser lerullen till att inte skadedjuren blir så intresserade av ullen. De gillar nämligen inte att tugga grus, enligt dem som har testat att isolera sitt hus med ull som blandats med lera just för att undvika skadedjur i ullen.

Andra material som man kan isolera sitt hus med, och som är miljövänligt är till exempel mineralull, cellulosa eller lin i isoleringen. För några 100 år sedan isolerade man hus med hjälp av papper, spån eller lin. Nackdelen med de slags materialen är att de är mycket brandfarliga, medan ullen är självslocknande.

Kom ihåg det viktiga bygglovet

Om man ändrar fasaden på något sätt, ändrar färg eller materialval på huset, behöver man ett bygglov från den kommun där huset finns. Det gäller även om man vill ändra plats på dörrar eller fönster, bygga en takkupa, tilläggsisolera huset eller på något annat sätt förändrar husets fasad. Man får räkna med att ansöka om bygglov så snart man gör någonting som förändrar utseendet på huset.

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
5 Oct 2019