Hur går det att renovera slottets fasader?

En påkostad fasadrenovering har påbörjats sedan 2011 av Stockholms slott, det kungliga slottet från 1200-talet, där kungen, officiellt residerar och som ritades av Nicodemus Tessin den yngre. Slottet byggdes ju på samma plats som det gamla slottet Tre kronor, som förstördes i slottsbranden 1697. Och man har sett en pågående förslitningar av fasaden ända sedan 15 år tillbaka.

Som man kan förstå är detta en påkostad renovering som kommer att ta 500 miljoner kronor i anspråk och sker i 22 årsetapper. Man beräknar att fasadrenoveringen kommer att pågå till 2032.

"Allt som allt handlar slottets fasadyta om nästan 30.000 kvadratmeter stor yta av sten som ska renoveras. Fasaden har dessutom sammanlagt närmare 1.000 stenskulpturer och balusterdockor som också behöver renoveras. Ungefär lika stor yta av fasaden består av puts, och en tredjedel av hela slottets fasader består av fönster och dörrar."

Man har återöppnat gotländska stenbrott

En av de största utmaningarna med fasadrenoveringen av slottet är den att fasaden består av roslagssandsten, gotländsk sandsten och vanlig puts. Det är främst den gotländska sandstenen som nu vittrar sönder av avgaser, väder och vind. Efterfrågan för slottets renoveringsarbete på gotländsk sandsten har gjort att man har återöppnat gamla stenbrott på Gotland.

För tillfället har man löst söndervittringen med skyddsnät för att inte människor ska få delar av sandsten på sig när de promenerar kring slottet. Slottet har mer än 600 rum och finns på 11 våningar med paradrum mot staden och mindre bostadsrum mot den inre borggården. Flera museer och sevärdheter finns samlade här; Skattkammaren med riksregalier, Muséet Tre kronor och den fina representationsvåningen med fina paradrum. Det är här som de populära högvaktsavlösningen sker med hästar och levande musik.

Så har renoveringsarbetet gått

Det är Statens fastighetsverk som utför det största renoveringsarbetet i modern tid.

Under 2018 års början påbörjade de renoveringsarbetet med ett av slottets mittrisaliten, det vill säga en framskjutande fasad – ett parti som brukar bukta ut i mitten av ett slott – på den västra delen av slottet.

Under 2016 inledde de renoveringen av slottets nordvästra flygel och bytte sten ovanför sockelnivån.  

Under 2015 invigdes högvaktsflygelns fasad som har restaurerats klart och fått sin sten utbytt. Här har man även renoverat högvaktsflygeln, där Högvakten har haft rum i över 250 år. Väggarna har slagits ut och återställts, Översta våningen har fått nytt logementet och i bottenvåningen har man bytt nytt kök och ny matsal.

Under 2014 avslutade man etapperna med Kommendantsflygeln och Högvaktsflygeln på den yttre borggården. Den skulpturala fasaden höggs och bearbetades av stenhuggarmästar i Danmark och sockeln bearbetades av ett svenskt stenföretag.

Statens fastighetsverk har också gjort ett första putsprov med en varmrosa ton. De anser att det är mycket viktigt att arbetet får ta den tid det tar då varje sten på slottets fasad är unik till sin form, färg och yta. Stenarna till fasadrenoveringen måste alla måttas, mallas och huggas individuellt för hand, vilket är både tidskrävande och ett tungt arbete. 

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
5 Jan 2020