Så går en tak- och fasadrenovering till

Fsadrenovering steg för steg

Att genomföra en fasadrenovering är ett ganska stort projekt. Beroende på hur stor fastigheten är som ska renoveras, och hur stort taket är, kommer renoveringen att kräva sin tid (förutom kostnaden för både arbete och material). Därför är rekommendationen att utrusta sig med tålamod och komma ihåg att slutresultatet förmodligen kommer att överskugga besväret tills målet är nått.

1. Etablering av arbetsplatsen

Det första som hantverkarna kommer att göra innan själva arbetet kommer igång är att etablera platsen och hägna in allt som ska renoveras; fönster kommer att tejpas för, en byggställning kommer att uppföras, allt som kan vara ömtåligt bör avlägsnas innan själva arbetet kommer igång. Platsen där tak- och fasadrenoveringen ska göras kommer att se ut som en byggarbetsplats. Det kan bli en hel del buller och spring av hantverkarna som ska upp och ner för fasaden och taket. Det kommer att blir en hel stök kring huset, med damm och renoveringsmaterial såsom plankor, paneler och isoleringsmaterial för fasadrenoveringen, och tegelpannor eller plåten till takrenoveringen. Men att försöka stå ut är en bra idé. Förhoppningsvis blir slutresultatet mycket bra och till belåtenhet.

så går en fasadrenovering till

2. Utförande av tak- och fasadrenoveringen

När allt som behöver etableras är gjort, som till exempel att byggställningen är uppförd och fönster har tejpats för och dörrar har skyddats, bör arbetet med tak- och fasadrenoveringen komma igång på allvar. Hantverkarna som ska utföra tak- och fasadrenoveringen kommer att börja tidigt på morgnarna, så var inte överraskad om de är på plats redan klockan 7 på morgnarna, för att komma igång med arbetet. En tak- och fasadrenovering är ett ganska så omfattande arbete. Räkna med allra minst en månads arbete om inte mer, innan allt är klart, förutsatt att inget oförutsett händer.

3. En slutbesiktning bör genomföras

När tak- och fasadrenoveringen är klar bör det alltid genomföras en slutbesiktning innan någon kan anse att arbetet är klart. Det är alltid bra om villa- eller fastighetsägaren är med vid slutbesiktningen. På så sätt får fastighetsägaren information om något inte är godkäns eller behöva åtgärdas, direkt på plats. Vid en slutbesikting bör man alltid utgå från det kontrakt som har upprättats mellan fastighetsägaren och hantverkarföretaget. Skulle det finnas någonting att anmärka på, bör hantverkaren få en bestämd tid på sig att rätta till det. Är felet av stor karaktär, bör en efterbesiktning däremot göras.

4. Hantverkarna bör städa hela byggarbetsplatsen

När väl alla besiktningar är genomförda och klara bör en byggstädfirma, eller hantverkarna själva, komma ut och städa upp efter avslutat arbete. Hela platsen bör återställas så som den såg ut innan tak- och fasadrenoveringen kom igång. Desssutom är det så att efter att tak- och fasadrenoveringen är gjorda, börjar garantitiden att ticka igång. De flesta brukar ha mellan fem till sex års garanti på sitt arbete. Förhoppningsvis har hantverkarna gjort ett så pass väl utfört arbete att det bara är att njuta av det fina och nyrenoverade taket och fasaden att det inte krävs fler tak- och fasadrenoveringar på minst 20-30 år.

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
10 Feb 2021