Hur renoverar man en tegelfasad?

När man ska renovera en tegelfasad, blir det oftast helt enkelt enklast att avlägsna murbruket mellan tegelstenarna och lägga på nytt. 

Renovering av tegelfasad

Många tänker sig att en vägg eller mur av tegel ska hålla i nästan hur många år som helst. Men det stämmer ju inte riktigt. Även om tegel i sig har en mycket lång hållbarhet har inte murbruket eller fogen mellan tegelstenarna samma långa hållbarhet. 

Har man råkat ut för att fukt har trängt in teglet, eller in i murverket kan det leda till frostsprängningar som skadar teglet. Man kan även råka ut för insekter som gillar att bygga bon i tegel eller i fogarna. Allt sådant kan leda till söndriga tegelstenar och försämrad fog.

renovera tegelvägg

Omfogning mellan tegelstenarna

Vill man renovera sin tegelvägg, och man ser att fogen har spruckit, oxiderats och blivit porös, kan man börja med att avlägsna all fog och lägga på med nytt och fräscht material. För det arbetet behöver man en vinkelslip som är avsedd för att fräsa ur fogar. Det är viktigt att skydda både ögon och öron mot oljudet och eventuellt flygande grus och sand. Här är det mycket viktigt att man inte skär i teglet med vinkelfogen. När man sedan har avlägsnat all fog som inte ska vara kvar, kan man borsta av teglet så att de blir riktigt rena. Efter det bör de vattnas, så att de är lika blöta som när man lägger på nya tegelstenar. Sedan lägger man på en fogning, på samma sätt som när man bygger en ny tegelmur.

Ta reda på innehållet i fogen

Fogens innehåll är mycket viktigt. Det krävs att man använder exakt samma murblandning som i den övriga fasaden. Det finns två olika fogar; med kalk eller med cement. Använder man fel fog, kan hela väggen spricka. Är man det minsta osäker på vilken slags fog man har på sin vägg, bör man fråga en professionell murare. När man sedan har murat med fogen mellan tegelstenarna, borstar man sedan med en bit säckväv, eller med en grövre skusvamp. Det gör det lättare att se om man har missat någon bit och om man behöver lägga in mer fog, eller om något annat bör åtgärdas i tegelväggen.

Armering av tegelstenar

Riskerar däremot tegelväggen att helt rasa ihop, bör man definitivt plocka ner teglet där det har spruckit. Då kan man behöva mura om den delen av väggen. Finns det armeringsjärn i fasaden som har börjat rosta, kan de behöva tas ner och ersättas med rostfria sådana. Då är det viktigt att ta kontakt med en professionell murare som kan ta ner skadade tegelstenar och mura med nytt material. Man kan dessutom behöva ta bort de rostade armeringsjärnen och lägga i nya och rostfria armeringsjärn. Om teglet lossnar för att kremlorna rostar, kan man bygga med nya kremlor och sedan mura med nytt material. Vilketdera som man bör göra måste en professionell murare avgöra.

Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
24 Nov 2020