Fasadrenovering med puts

Ska man renovera fasaden med puts, finns det två olika alternativ – två helt olika sätt – att gå till väga. Har man redan en putsad fasad, bör man renovera på ett annat sätt än när man lägger på en fasad med ny puts. Ska man renovera en fasad som redan har puts, är det mycket viktigt att man får till stånd exakt samma slags puts som den ursprungliga putsen. Som exempel; blandar man till en puts med cement, kommer den förmodligen att skada den fasad som har en puts med kalksten.

Här är det lätt att göra fel, och skada hela fasaden. Så det är mycket viktigt att ta reda på vilken slags puts husfasaden redan har, innan man går vidare i renoveringsarbetet. Känner man sig osäker på vilken puts det är man har på sin fasad är det bäst är att rådfråga någon expert. En sådan kan utgå från det årtal då huset är byggt och genom att titta på fasadens yta, avgöra vilket material som kan finnas i putsen.

Man kan med fog anta att om huset byggdes innan 1950-talet, har huset troligen en puts som innehåller kalksten. Kalkcementputs är vitgrå i färgen, men en kalkputs är nästan helt vit. Gammal kalkputs kan vara mycket porös och smulas lätt sönder mellan fingrarna. En kalkcementputs innehåller – som namnet säger cement – och är inte alls lika porös.

För att avgöra skada på en putsad fasad

Det är viktigt att kontrollera vad en skada på en putsad fasad kan komma från. Många gånger kan puts som ramlar av fasaden komma från en vattenskada. Då bör man få bort stora delar kring det ställe där putsen har ramlat av, för att man ska kunna undersöka och hitta källan till vattenskadan.

Man kan knacka helt lätt på det ställe där putsen har blivit skadad. Hörs ett ihåligt ljud, ska putsen bort. Sedan kan man borsta rent på den skadade ytan så att allt damm försvinner. Annars kanske den nya putsen inte fäster ordentligt på fasaden. När man har fått rätt slags puts att laga den skadade putsen, ska man fukta stället som man behöver renovera, genom att göra det lätt fuktigt. Sedan bör man släng påden nya putsen på den gamla ytan på väggen. Se till så att putsen fastnar på fasaden. Skrapa sedan lite, men jämna inte till ytan. Den ska bukta och vara grov. Låt putsen torka till nästa dag.

Därpå följande dag putsar man till ytan med en finare puts. När den finare putsen har torkat kan man klä en putsbräda med skumgummi och föra den i cirklar över den yta som man har lagt på med nyare puts. Till sist kan man borsta ytan helt lätt med en mjuk borste eller en större pensel.

Lägga på puts på träfasad

Vissa avstår från att klä en träfasad med puts, för att man menar att träet förändras med årstiderna och att en puts skulle stänga inne träet som då kan ruttna. Men då tänker man inte på att det är just så man har gjort med hus under flera 100 år; lagt på puts på en träfasad. Det som man bör tänka på när man vill lägga på en puts på en befintlig träpanel, är att putsen ska innehålla kalksten och inte cement.

  1. Man bör bearbeta underlaget på rätt sätt för att få kalkputsen att fästa på fasaden.
  2. Förut – när det var vanligt att lägga på puts på trä – använde man sig av råhugget timmer på fasaden. Det villl säga, man högg upp tätt sittande spånor i träet som gav fäste för putsen.
  3. Man kan även få den att fastna genom att göra en pluggning, det vill säga, man slår in 25-30 millimeter långa och relativt grova och spetsade träpluggar i timret. På så sätt kan man få putsen att fastna på träytan.
  4. Har man en fasad med plankor – och inte timmer – kan man klä plankorna med tunna tegelplattor, med så kallade reveteringstegel, som har en räfflad yta.
  5. Man kan även klä plankorna med glest spikad spräckpanel, ett slags sågat virke med 10 centimeters bredd. Då kan man klä in fasaden med ny puts. Sedan går man till väga, på samma sätt som när man lägger puts på en tegelvägg.
Vi har bred och djup kompetens inom olika typer av fasadrenovering!
5 Sep 2019